เกาะปู-เกาะจัม เป็นเกาะเล็กๆ ที่มีความสวยงามเกาะหนึ่งในจังหวัดกระบี่ อยู่ในทะเลอันดามัน ตั้งอยู่ระหว่างเกาะลันตา และตัวเมืองกระบี่ เกาะปู-เกาะจัม เป็นเกาะที่มีความเป็นธรรมชาติค่อนข้างสูง เงียบ สงบ เหมาะกับการพักผ่อนจริงๆ 

เดิมเกาะปูและเกาะจัมเป็นคนละเกาะกัน โดยเกาะปูคือเกาะขนาดใหญ่ อยู่ทางทิศตะวันตก ขณะที่เกาะจัมคือ เกาะเล็ก ๆ ที่อยู่ถัดออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะปู (ซึ่งปัจจุบันคือเกาะจัมนุ้ย)ซึ่ง เกาะจัมนุ้ย นั้นเคยเป็นที่อยู่ของชาวเลมาก่อน ต่อมาเกิดโรคระบาด ชาวเลจึงได้อพยพออกมาอยู่ทางตอนใต้ของเกาะ และเรียกบริเวณใหม่ที่ย้ายไปอยู่ว่า "เกาะจัม" อีกทำให้เกาะปูมีชื่อเรียกต่อท้ายว่าเกาะจัมพ่วงไปด้วย กลายเป็น "เกาะปู - เกาะจัม"