แจ้งเรื่องร้องเรียนโทร
1178
หรือ 075 - 611097
ที่ตั้งอาคารที่ทำการ
อาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่
ตั้งอยู่เลขที่ 382 หมู่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 
โทรศัพท์ 075-611-097 
อีเมล – krabiimm@gmail.com
อาคารที่ทำการงานสืบสวนและปราบปราม ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่
ตั้งอยู่เลขที่ 382 หมู่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 
โทรศัพท์ 075-611-097 
อีเมล – krabiimm@gmail.com