แจ้งเรื่องร้องเรียนโทร
1178
หรือ 075 - 611097
ขณะนี้ระบบแจ้งที่พักคนต่างด้าวของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสามารถเข้าใช้งานได้แล้ว!!
เรียน เจ้าบ้าน เจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหสถาน เกสต์เฮ้าส์ อพาร์ทเม้น บ้านเช่า หรือผู้จัดการโรงแรม
 
ขณะนี้ระบบแจ้งที่พักคนต่างด้าวของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสามารถเข้าใช้งานได้แล้ว ทางตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการแจ้งที่พักคนต่างด้าว ผ่านระบบของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่
https://extranet.immigration.go.th/fn24online/
 
หากพบปัญหาในการเข้าระบบ ขอให้ท่านแจ้งเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทา
2018-04-25 : เวลา 15.19